mini-cart Vogn

Mini Cart

Browse All Categories Gennemse alle kategorier

Det grønne kredsløb

Recirkulation ifølge EU Direktivet 94/62/EF om emballage og emballageaffald

 

Dette direktiv har potentiale til at blive en milepæl i vejen mod større recirkulation. Potentialet for forbedring af det tekniske kredsløb er kolossalt, og implementeringen mødes med stor forventning.

Det ser paradoksalt nok ud til at direktivet kan komme til at true naturens grønne kredsløb.

Dette kan afværges ved at præcisere at der er tale om egentlig recirkulation når planter og plantebasserede produkter omdannes til humus/kompost, og at dette produkt er et meget vigtigt sekundært produkt som vi har voldsomt brug for i vores grønne omstilling. Dette er beskrevet nedenfor.

 

Recirkulation af plantebasserede produkter

Kompostering er naturens egen vej til genbrug. Det er så indlysende at det nemt klemmes og dermed glemmes det grønne kredsløb ofte i bestræbelserne på overgang til cirkulær økonomi og den deraf følgende fremtidige recirkulation.

 

Hvorfor kompostere?

 

Cirkulær økonomi

Genanvendelse og cirkulær økonomi er højaktuelle emner. Men rigtig mange overser at cirkulær økonomi har to forløbsmuligheder.
På Nordic Bioplastic Conference i København den 26. april 2022 fremlagde Dr. Afsaneh Nabifar, BASF, nedenstående model.

Modellen viser det tekniske/industrielle kredsløb som vi er godt i gang med at implementere med affaldssortering og genanvendelse. Der er selvfølgelig store økonomiske interesser i denne model, fordi dette kredsløb understøtter de store industrivirksomheders interesser.

 

Det grønne kredsløb

Men modellen viser også det grønne kredsløb, som ofte glemmes. Dr. Asaneh Nabifar fortæller, at vi i dag kun sender omkring 5% af bionedbrydeligt materiale tilbage til naturen som gødning. Der er således et kæmpe potentiale ved at kompostere, og han anslår at op i mod 30% af kunstig gødning kan erstattes at naturlig gødning.

Kompostering og CO2-lagring

En ofte overset effekt ved kompostering er at man i processen lagrer CO2. Det vurderes at der ved et kilo kompost lagres 580 gram CO2.
På denne måde kan vi alle give naturen en hjælpende hånd og bidrage til en reduktion af CO2, samtidig med at vi skaber grundlag for en sundere og mere næringsrig jord.

Komposterbare produkter

Der findes i dag en lang række certificeret komposterbare produkter som efter brug kan vende tilbage til naturen som værdifuld kompost. Recirkulation af sådanne plantebaserede produkter, gøres bedst gennem kompostering. Derved dannes den miljømæssigt værdifulde kompost med væsentlige fordele for miljøet til følge:

  • Co2 lagring,
  • Optimalt miljø for mikroorganismer i jorden,
  • Reduktion af kunstgødning - op til 30%,
  • Mindre udvaskning af næringsstoffer til vandmiljø,
  • Bedre regulering af vand i jorden,
  • Holder på vigtige og knappe ressourcer som fosfor.

    Det skønnes at vi har nok til 70 høste endnu med nuværende forbrug.

En grøn omstilling der ikke inddrager kompostering, overser et væsentligt grundlag for selve naturens og vores eksistens.

Søren Andreassen, CEO

 Kontakt: [email protected] - Mobil +45 28 44 70 05

Kilde : Indlæg på Nordic Bioplastic Conference i København den 26. april 2022 af Dr. Afsaneh Nabifar, BASF

scroll to top